Bedankt voor je deelname!
Geef ons feedback
Wat vond je er van?
Heb je zin nog in gelijkaardige activiteiten?
Welk tijdstip past voor jou het beste voor een sessie van 30 min.
We denken ook aan Facebook Live. Heb jij Facebook?

Bedankt! Je formulier is verzonden.