Relaties en persoonlijke groei

Relaties als poort naar groei om onvoorwaardelijk lief hebben.


Dit is dan ook het domein waar we de grootste groeikansen aangereikt krijgen want elke relatie biedt ons immers de kans om te groeien.

Hierbij gaat het niet louter om liefdesrelaties maar evengoed over vriendschapsrelaties, werkrelaties, kennissen…
Al deze vormen van relaties vertellen jou iets over hoe de relatie met jezelf is en welke waarden voor jou belangrijk zijn. Ze zijn als het ware spiegels voor ons. Hoe we reageren op de ander, hoe we communiceren, wat we zeggen en wat we niet zeggen…
Het toont ons wat er in onszelf leeft, wat onze noden zijn, wat onze kwetsuren zijn.

Enkele waardevolle vragen die we onszelf kunnen stellen zijn hierbij:

  • Heb je voldoende zelfvertrouwen om jezelf echt te ontmoeten?
  • Ben je je bewust van het verschil tussen verbinden en binden?
  • Wat is het verschil tussen alleen zijn en eenzaamheid ervaren?
  • Weet je dat je sociaal aanpassen ook tot uitputting kan leiden?
  • Kan je de essentie horen van wat er gezegd wordt?
  • Weet je dat je ouders een sterke invloed hebben over hoe je met anderen communiceert?
  • Ben je je bewust van de invloed van geven én nemen binnen een relatie?
  • Heb je voldoende kracht om ‘nee’ te zeggen wanneer je dat zelf ook wil?

Verdieping en een antwoord op tal van deze vragen kan je ontdekken in de Lezing die eraan komt in 2021 rond het thema van relaties.

Bekijk hier de kalender en schrijf je – bij interesse – in.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email